Үйлдвэрийн аялал

2

Гагнуурын робот

1

Гантри таслагч

3

цех

4

цех

chejian2

Үйлдвэрийн хаалга

chejian

Үйлдвэрлэлийн цех

Бидэнтэй хамт ажиллахыг хүсч байна уу?